תרגיל פונקציות

  • כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם ומחזירה את סכום הספרות שלו
  • כתבו פונקציה שמקבלת 3מספרים ומחזירה את המקסימלי. הוסיפו פונקציית עזר שמחזירה מקסימום בין שני מספרים
  • כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם ומחזירה אותו הפוך (לדוגמא אם תקבל 546 תחזיר 645)
  • כתבו את הפונקציה הנ״ל כך שתהפוך את המספר למחרוזת ותבדוק מול מחרוזת הפוכה
  • כתבו פונקציה mulby שמקבלת פרמטר n ומחזירה פונקציה שמכפילה כל מספר ב n 
  • כתבו פונקציה myzip שעובדת בדיוק כמו הפונקציה zipעם שני פרמטרים
  • כתבו פונקציה שנקראת  genfilterby ומקבלת מספר n הפונקציה תחזיר פונקצית פילטר לרשימה עבור כל האברים שמתחלקים במספר n ללא שארית
fil=genfilterby(3) 
z=[2,3,4,5,6,7,8] 
print (fil(z)) 		# prints [3,6]
  • Create a function ‘gr_than’ that takes a number N as parameter and returns a function to test if another number is greater than N – use lambda expression